O NÁS

Insuria consulting spol. s r.o. je registrovaná ako podriadený finančný agent v registri vedenom Národnou Bankou Slovenska v zozname podriadených finančných agentov pod registračným číslom 133324.

Insuria consulting spol. s r.o. vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta na základe zmluvy s INSIA SK s.r.o. so sídlom Laurínska 3, 811 01 Bratislava, IČO:45660891, so začiatkom vykonávania sprostredkovania poistenia od 13.10.2010. Sme nezávislá maklérska spoločnosť, ktorá spolupracuje so všetkými poisťovňami, bankami a najväčšími leasingovými spoločnosťami. Svojim klientom poskytujeme okrem produktov týchto inštitúcií aj konzultácie a kompletný servis.


POSLANIE SPOLOČNOSTI
Poslanie spoločnosti sa sústreďuje na nasledovné oblasti: klient, profesionalita, nadštandardné služby, dobré meno, prijímanie vízie, dlhodobosť, inovácia, dynamika, využívanie najmodernejších technológií.


NAŠA VÍZIA
Našou víziou je poskytovať klientom čo najaktuálnejšie produkty z finančného trhu. Zlepšovať a modernizovať technológie pre väčší komfort nás a našich klientov. Trvale zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Naďalej budovať a rozvíjať s klientom nadštandardné vzťahy, kde klient je pre nás na prvom mieste.


NAŠE HODNOTY
Orientujeme sa na zákazníka, poskytujeme mu plný servis v podobe informovania o novinkách, lepších ponukách, pomoci pri riešení poistných udalostí. Veľmi dôležitá je pre nás spolupráca, a to zo strany klienta, ako aj zo strany všetkých inštitúcií. Zodpovedný a profesionálny prístup sú hodnoty, ktoré v našej firme radíme veľmi vysoko.

Komentáre sú uzavreté.